Filtračné zariadenia

Predaj mobilných filtračných zariadení firmy Filtration technology s.r.o. určených pre široké spektrum minerálnych a syntetických olejov. Zariadenia sa uplatňujú pri filtrácii (recyklácii) olejov, ale aj pri čistení emulzných kvapalín, rastlinných olejov, nafty a ostatných produktov. Sme schopný navrhnúť a vyhotoviť filtračné zariadenie podľa požiadaviek zákazníka.


» Mobilné filtračné zariadenia
» Vákuové filtračné zariadenia
» Prečerpávacie zariadenia
» Stacionárne filtračné zariadenia
» Zariadenia na odstránenie zostatkového oleja  emulzných kvapalín
» By-pass filtre
» Doplnkové zariadenia k filtračným jednotkám